Політика КАТ КЛ Україна щодо охорони здоров’я та охорони праці

Система управління охороною здоров’я та безпекою праці на основі стандарту OHSAS 18001: 2007 є частиною загальної системи управління, яка реалізована у КАТ КЛ Україна і включає в себе управління охороною здоров’я та безпекою праці та ризиками щодо загроз, що пов'язані з профілем діяльності компанії.

Вона включає в себе організаційну структуру, планування діяльності, відповідальність, методи роботи, порядок, процеси і ресурси для створення, реалізації, перегляду і підтримки політики охорони здоров’я в організації.

Ця система дає нам інструмент для оцінки і контролю функціонування управлінських процесів з професійного здоров'я та безпеки в рамках усіх заходів, які здійснює КАТ КЛ Україна, таким чином ми можемо ефективно виконувати зобов'язання щодо систематичного покращення і адаптування цієї системи до нових умов.

Впровадження Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці підтримує здійснення зобов'язання КАТ КЛ Україна щодо діяльності зі зниження ризиків травм, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і непотрібних витрат у зв'язку з виникненням нещасних випадків, пошкоджень і простоїв у робочих процесах.

Основна мета організації в рамках Системи управління безпекою полягає у:

  • створенні усвідомлення того, що всі співробітники несуть відповідальність за забезпечення безпеки;
  • забезпеченні персоналу доброзичливим і безпечним середовищем роботи;
  • наданні змоги співробітникам професійно розвиватися і досягати самореалізації, та наданні доступу до інфраструктури, ресурсів та інформації, яка стосується цілей у всіх організаційних одиницях,
  • забезпеченні виконання відповідних вимог законодавства та інших вимог, які стосуються загроз для здоров'я і безпеки.

Ми прагнемо поширити цю Політику серед усіх зацікавлених сторін і впровадити Політику управління безпекою КАТ КЛ Україна, а також періодично переглядати її для забезпечення її відповідності профілю діяльності компанії. 

Юлія Аглічанова, Виконавчий директор ТОВ КАТ КЛ Україна, Київ, 1 січня 2016 року