Polityka Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa 2021 – Groupe CAT

Budowanie zdrowego i zrównoważonego wzrostu dla wszystkich

Celem strategii Groupe CAT jest rozwój działalności głównie w sektorze logistyki motoryzacyjnej w celu zaspokajania potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

W związku z tym, Groupe CAT zobowiązuje się do wdrażania działań, które pozwolą:

  • Stać się graczem logistycznym światowej klasy
  • Stać się jedną z najbardziej konkurencyjnych firm w tym sektorze
  • Zidentyfikować i zrealizować cele rozwojowe
  • Spełnić wszystkie obowiązujące wymagania
  • Zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i chronić środowisko
  • Chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.


Aby wypełnić te zobowiązania, w ramach Polityki Jakości i Ochrony Środowiska Groupe CAT wyznaczyła następujące cele:

1. Podnieść poziom zaufania naszych klientów poprzez spełnienie 100 % naszych zobowiązań,
2. Zróżnicować koszty i redukować je po to, aby poprawić konkurencyjność, elastyczność i rentowność firmy,
3. Dążyć do rozwoju biznesu poprzez rozwój organiczny oraz skuteczną integrację nowo nabytych biznesów CAT,
4. Stworzyć najbardziej wydajną i zmotywowaną załogę w naszym sektorze,
5. Zidentyfikować i spełnić wszystkie wymagania prawne, które regulują naszą działalność biznesową,
6. Utrzymać praktykę stałej poprawy procesów i wydajności, wydawać jasne i regularne komunikaty na temat osiągów firmy, zdobywając akceptację pracowników, aby osiągnąć nasze cele,
7. Włączać wszystkich dostawców w działania na rzecz poprawy jakości, bezpieczeństwa, środowiska oraz konkurencyjności,
8. Kontrolować i poprawiać wyniki dotyczące środowiska zarówno w działalności transportowej jak i pozatransportowej,
9. Wdrożyć politykę Groupe CAT w zakresie bezpieczeństwa w całej firmie.

Osiągnięcie tych celów jest oceniane poprzez mierzenie wydajności procesów CAT, poziomu obsługi klientów oraz wyników Grupy.

Niniejszym zobowiązuję się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i do dostarczenia niezbędnych narzędzi i środków, aby tego dokonać.

Alejandro Forbes, CEO Groupe CAT