Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w CAT LC Polska

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty o normę OHSAS 18001:2007 to część ogólnego systemu zarządzania wdrożonego w CAT LC Polska, która obejmuje BHP oraz zarządzanie ryzykiem dotyczącym zagrożeń związanych z rodzajem działalności organizacji.
Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki przeznaczone do utworzenia, wdrożenia, przeglądu i utrzymywania niniejszej Polityki BHP w organizacji.
System ten stanowi dla nas narzędzie do oceny i kontroli funkcjonowania procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w obrębie wszystkich aktywności realizowanych przez CAT LC Polska, dzięki czemu możemy skutecznie wypełniać zobowiązanie, aby ten system systematycznie usprawniać i dopasowywać do nowych warunków.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieny Pracy wspiera realizację zobowiązania CAT LC Polska do prowadzenia działań pozwalających na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów, wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz niepotrzebnych kosztów spowodowanych wystąpieniem wypadków, szkód materialnych oraz przestojów w procesach pracy.

Podstawowym celem organizacji w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest:

  • stworzenie świadomości, że za zapewnienie bezpieczeństwa odpowiadają wszyscy Pracownicy;
  • zapewnianie pracownikom przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy;
  • umożliwianie pracownikom rozwoju zawodowego i samorealizacji oraz dostępu do infrastruktury, zasobów i informacji odpowiednich do realizacji celów we wszystkich komórkach organizacyjnych,
  • zapewnienie spełnienia odpowiednich wymagań wynikających z prawa i innych wymagań, które odnoszą się do zagrożeń BHP.

Zobowiązujemy się do rozpowszechnienia niniejszej Polityki wszystkim stronom zainteresowanym i do realizacji Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem w CAT LC Polska, a także do jej okresowego przeglądania dla zapewnienia jej adekwatności do charakteru organizacji. 

Radosław ROŻEK, Dyrektor Zarządzający CAT LC Polska Sp. z o.o., Duchnice, 3 listopada 2015