Jeśli chcesz dołączyć do CAT LC Polska

Proces rekrutacyjny stanowi w CAT LC Polska istotny element strategii personalnej. Naszym celem jest pozyskiwanie najlepszych pracowników, którzy posiadają bogate doświadczenie zawodowe, szerokie kompetencje, wysoką motywację do działania, jak również są otwarci na proces ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji.
 

Etapy procesu rekrutacji

  • Selekcja wstępna – analiza otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
  • Wywiad kompetencyjny – wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z przedstawicielem Działu HR oraz bezpośrednim menadżerem. Jeśli jest to wymagane możesz zostać zaproszony na testy, które zweryfikują Twoje predyspozycje zawodowe
  • Spotkanie z menadżerem wyższego szczebla - etap dotyczy wybranych stanowisk
  • Finalna decyzja o zatrudnieniu kandydata
     
     

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy lub do przesłania aplikacji spontanicznej.

Oferty pracy

 

DOŁĄCZ DO NAS. RAZEM PORUSZYMY KAŻDY BIZNES.